ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن ثابت 02123076 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش،بازار پرديس1،استانبول 09123752145 ازمير،مسقط 09194945396 -تفليس 09032889673 - نجف 09981322779 پروازهاي داخلي 09195147933 هتل هاي مشهد09126495491 هتل هاي کيش 09981222779 مراجعه نمایید.